DONDOLA

 

 

תנועה על ידי ישיבה

חברת WAGNER מגדירה מחדש את המושג "ישיבה נכונה".

נקודת המבנה העיקרית של כיסאות למשרד של WAGNER הוא פיתוח מנגנון התלת מימד Dondola. המיוחד במנגנון זה הוא ניתוק החיבור בין הבסיס והמנגנון לבין המושב ולכן גורם לתנועות קטנות, אשר מהקלות את הלחץ על עמוד השדרה ומחזקות אותו. בשנת 2006 מחקר רפואי עם 74 משתתפים כבר אישרו את ההשפעה הבריאותית לשימוש בכיסאות עם מנגנון Dondola.

מחקר עדכני יותר, הפעם נערך בקנה מידה גדול הרבה יותר מ-2013 ושוב מוכיח בתוצאות מרשימות : כסאות עם מנגנון Dondola תומכות בצורה נכונה ולאורך זמן רב בגב היושב.

עיקרון הדוח האחרון של המחקר:
משתתפים : 1.462 עובדים מכל רחבי גרמניה
פיצול : 650 נשים (50,2%) / 646 גברים (49,8%)
זרם נגדי: 1.296 שאלונים
משך בדיקה: 8 – 12 שבועות לכל מועמד
משך מחקר: ינואר 2012 – אוקטובר 2013

תוצאות המחקר:

מעל 95 אחוזים מן המשתתפים מצאו כי הכיסא עם מנגנון Dondola מאוד נוח והיו מאוד מרוצים

מעל 84 אחוזים מן המשתתפים מצאו כי הם פעילים יותר בזמן הישיבה.
מעל 94 אחוזים מן המשתתפים ימליצו על כיסא עם מנגנון Dondola

422 אנשים שהם מעל 56 אחוזים מאנשי הבדיקה (745) עם בעיות גב הרגישו הקלה מכאבי גב שלהם בישיבה על כסא עם מנגנון Dondola

סימון פתרונות ישיבה