פתרון אחסון לכבלים

סדרת פתרונות האחסון עבור הכבלים הטורדניים שמפריעים לסביבת העבודה שלנו ומעכבת עבודה רציפה הן מבחינת אסתטיקה והן מבחינה תפעולית.