בלוג

Get-Up Stand-up

האבולוציה של מנחי הגוף של האדם הולידה תרבות ישיבה שנועדה לטפח ולתמוך באדם המודרני מול עבודות משרדיות ותפעוליות. תנועת "העבודה