Bridge Visit

Bridge מייצג אוסף מודרני ורב-תכליתי המאופיין בצורות המעוגלות של הקליפה האחידה ובמשענת הגב המפוצלת. כל האלמנטים משולבים בצורה מושלמת על מנת להגשים כיסאות מקוריים, מעשיים ונוחים המתאימים לשימוש למגורים, משרדים וחוזים.

קבלת ייעוץ

תיאור

כמה גרסאות של Bridge ניתן ליצור על ידי התאמת שילדות שונות, קליפות ואביזרים זמינים. פלטת fכרום יכולה להיות מותקנת על משענת הגב כדי לחבר בין שני החלקים, המאפשר אחיזה טובה יותר של הכיסא. כל הבסיסים מתוכננים על מנת להעניק יכולת הערמה, שימוש ואחסון שונים של הכיסא.